Accessibility Tools

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Εγχειρίδιο:Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Στο εγχειρίδιο «Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων» που εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο της Ευρώπης, σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που εκδόθηκε το 2014 μπορείτε να ενημερωθείτε για θέματα απορρήτου των επικοινωνιών και για ζητήματα προστασίας των δεδομένων βάσει τόσο του ενωσιακού δικαίου όσο και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Το εγχειρίδιο εξηγεί το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω τομέα δυνάμει του ενωσιακού δικαίου, της ΕΣΔΑ και της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (Σύμβαση 108) και άλλων πράξεων του ΣτΕ. Το δίκαιο της ΕΕ περιέχει τις νομοθετικές πράξεις, τις συναφείς διατάξεις των Συνθηκών και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ερμηνεύονται στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ, γνωστού έως το 2009 ως ΔΕΚ, Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).
Τα κύρια σημεία αναφορικά με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες τα οποία αναφέρονται στο εγχειρίδιο είναι τα κάτωθι:
συγκεκριμένοι κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, με ιδιαίτερη αναφορά στις τηλεφωνικές υπηρεσίες, οι οποίες περιέχο­νται στη Σύσταση του ΣτΕ από το 1995,
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όσον αφορά την παροχή τηλεπικοινωνι­ακών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ, η οποία ρυθμίζεται με την Οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες,
το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν καλύπτει μόνο το περιεχόμενο των επικοινωνιών, αλλά και τα δεδομένα κίνησης, π.χ. πληροφορίες για το ποιος επικοινώνησε με ποιον, πότε και για πόση ώρα, καθώς και τα δεδομένα θέσης, π.χ. από πού έγινε η επικοινωνία.

Οι πιθανότητες αθέμιτων παρεμβάσεων στην προσωπική σφαίρα των χρη­στών των δικτύων τηλεπικοινωνιών είναι ιδιαίτερα αυξημένες, καθώς τα εν λόγω δίκτυα παρέχουν πρόσθετες τεχνικές δυνατότητες υποκλοπής και παρακολούθησης των επικοινωνιών που εκτελούνται μέσω αυτών. Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαίο να θεσπιστούν ειδικοί κανονισμοί για την προστασία των προ­σωπικών δεδομένων οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στους ιδιαίτερους κινδύνους τους οποίους διατρέχουν οι χρήστες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Περισσότερες Πληροφορίες για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες εδώ