Accessibility Tools

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Δελτίο Τύπου - Κανονισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Δελτίο Τύπου - Κανονισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νέος Κανονισμός για την ασφάλεια δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (απόφαση ΑΔΑΕ υπ’ αριθμ. 28/2024), από την έναρξη ισχύος του οποίου καταργούνται ο Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (απόφαση ΑΔΑΕ υπ’ αρ. 165/2011) και ο Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (απόφαση ΑΔΑΕ υπ’ αρ 205/2013).

Ειδικότερα, μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2018/1972 (Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) με τον Ν. 4727/2020, αλλά και σε συνέχεια των συμπερασμάτων από τους συνεχείς ελέγχους που έχει διενεργήσει η Αρχή στους υπόχρεους φορείς την τελευταία δεκαετία, κρίθηκε σκόπιμη η ανάγκη να αναθεωρηθούν τα εν λόγω κανονιστικά πλαίσια, προκρίθηκε δε η επιλογή της ενοποίησής τους, προκειμένου να υφίσταται ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο ως προς την ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που συμπεριλαμβάνει τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και την ακεραιότητα των δικτύων και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

Ο νέος Κανονισμός καθορίζει τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι πάροχοι δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και την κατάλληλη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά στην ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του Ν. 4727/2020. Τα μέτρα στοχεύουν να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και το απόρρητο των δικτύων και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και των δεδομένων που αποθηκεύονται, μεταδίδονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο Κανονισμός προβλέπει την υποχρέωση των παρόχων να διαθέτουν και να εφαρμόζουν Πολιτική Ασφάλειας Δικτύων και Υπηρεσιών (Networks and Services Security Policy).

Το πλήρες κείμενο της απόφασης της ΑΔΑΕ όπως δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’/551/26-1-2024).